» Ağırlık Merkezi

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Mekanik | 11. Sınıf Fizik Konuları | Kuvvet Denge | Kütle Ağırlık Merkezi | LYS Alan Yeterlilik Sınavı AYT | YGS Temel Yeterlilik Sınavı TYT |
Güncelleme / Ekleme :23/10/2018

Ağırlık ve kütle merkezi ile ilgili sorular.

SORU NU: 17-1

K cismi iple asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor.

Buna göre, cismin ağırlık merkezi A, B, C ve D noktalarından hangileri olabilir?SORU NU: 17-2

Düzgün ve türdeş levhadan kesilen üçgen parçalar şekildeki gibi birbirlerine perçinlenmiştir.
Oluşturulan bu levha düzeneğinin ağırlık merkezi nerede olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) AB arasında B) B noktasında
C) BC arasında D) C noktasında
E) CD arasındaSORU NU: 17-3

Eşit bölmeli çubuk destekler yardımıyla şekildeki gibi dengelenmiştir. İpteki gerilme kuvveti T nin ve destekteki tepki kuvveti N nin büyüklükleri eşit olduğuna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir?


A) AB arasında B) B noktasında
C) BC arasında D) C noktasında
E) CD arasındaSORU NU: 17-4

Eşit karelere bölünmüş türdeş K, L, N cisimleri yatay zemin üzerine Şekil I, II, III deki gibi bırakıldığında hangileri verilen konumda dengede kalır?SORU NU: 17-5

Şekildeki xy koordinat sisteminde K, L, N cisimleri verilmiştir.

Cisimlerin kütleleri sırasıyla 3m, m ve 2m olduğuna göre, cisimlerin oluşturduğu sistemin kütle merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

__X___ __Y___
A) 0     –1
B) 1     –1
C) 0      1
D) 1     1
E) 1      0SORU NU: 17-6

Düzgün, türdeş K, L, N kare levhalarından taralı parçalar çıkarılıyor. Parçalar çıkarıdığında hangi levhaların ağırlık merkezinin yeri değişmez?SORU NU: 17-7

Eşit bölmelendirilmiş düzgün türdeş kare levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır.

a) Kareden L parçası kesilip çıkarıldığında ağırlık merkezinin yerinin değişmemesi için hangi parçanın çıkarılması gerekir?

b) Kareden N parçası kesilip çıkarıldığında ağırlık merkezinin yeni yeri hangi bölge içinde kalır?

c) Kareden T ve S parçaları kesilip çıkarıldığında ağırlık merkezinin yeni yeri hangi bölge içinde kalır?SORU NU: 17-8

Merkezi M olan 3r yarıçaplı türdeş dairesel levhadan, yarıçapı r olan parça kesilip çıkarılıyor.

Buna göre,yeni ağırlık merkezinin yeri neresidir?

 

A) N noktasında                        B) L noktasında

C) LN arasında                         D) NM arasında

E) KL arasında

 SORU NU: 17-9

Eşit bölmelere ayrılmış,düzgün ve türdeş bir levha iple asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir.

Buna göre,

I. T ile S
II. K ile L
III. M ile N

parça çiftlerinden hangileri tek başına kesilip atılırsa, levhanın konumunda bir değişiklik olmaz?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III  C) I ve II  E) I, II ve IIISORU NU: 17-10

Şekildeki eşit bölmeli, düzgün, türdeş kare levhadan K karesi kesilip Z nin üzerine yapıştırılıyor.

Kütle merkezinin yerinin değişmemesi için;

I. L karesi kesilip 3 üzerine,
II. T karesi kesilip 1 üzerine,
III. N karesi kesilip 2 üzerine

yapıştırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
C) II ve III E) I ve IIISORU NU: 17-11

Kalınlığı her yerde aynı olan türdeş kare levhadan Şekil I deki taralı kısım çıkarılarak Şekil II deki gibi ekleniyor.
Buna göre, ağırlık merkezinin yeni yeri nerededir? (Noktalar eşit aralıklıdır.)

A) B noktasında B) C noktasında
C) AB arasında D) BC arasında
E) CD arasındaSORU NU: 17-12

Eşit bölmeli, düzgün ve türdeş kare levhanın taralı bölümlerine aynı maddeden kesilmiş birer tane küçük kare levha yapıştırılmıştır.


Levhanın kütle merkezinin O noktasında olabilmesi için A, B, C, D, E bölgelerinden hangisine aynı kare levhadan yapıştırılmalıdır?

A) E
B) C
C) D
D) A
E) BSORU NU: 17-13

Uzunluğu 400 cm olan düzgün,türdeş telin L ucundan 100 cm lik kısmı kendi üstüne katlanıyor.

Yeni durumda ağırlık merkezinin K ucuna uzaklığı kaç cm dir?

A) 160 B ) 165 C) 170 D) 175 E) 180

 

İp ucu:(Telin boyu ağırlık yerine alınabilir.)SORU NU: 17-14

Eşit bölmeli, düzgün türdeş kare levha kesikli çizgilerden katlanıyor.
Buna göre, yeni şeklin ağırlık merkezi nerededir?

A) K noktasında B) KO arasında
C) ON arasında D) N noktasında
E) KL arasında
Kaynak sorular ana ağımız fizikciyiz.com' dan alınmıştır.


Etiketler (ağırlık, kütle, merkez, merkezi, kuvvet, denge, kesişen, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Ağırlık ve Kütle Merkezi Çıkmış Sorular II
» Ağırlık ve Kütle Merkezi Çıkmış Örnek Sorular
» Ağırlık ve Kütle Merkezi Çıkmış Sorular
» Kütle Merkezi

Henüz yorum eklenmemiş..172


  Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

  Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
  20.09.2020, 14:46  54.237.183.249-54.237.183.249

  Her hakkı saklıdır.
  Görüntüleme 1171